Webinaarit

Ilmoittaudu alta tuleviin webinaareihin tai katso jo menneiden tapahtumien nauhoitteet.

Ilmoittaudu tuleviin webinaareihin

Ei suunniteltuja tapahtumia tällä hetkellä.

Katso webinaarien tallenteita

ville kaksonen
Jukka-Syrjä

Webinaarin tallenne | Rakentamislaki ja laadunvalvonta

puhujat Ville Kaksonen & Jukka Syrjä

Olemme tämän vuoden aikana käyneet läpi vuonna 2025 voimaanastuvan rakentamislain eri teemoja ja pykäliä.  Nyt vuorossa on rakentamisen laadunvalvonta.

Tässä webinaarissa rakentamisen ja Tocomanin ohjelmistojen asiantuntija, Jukka Syrjä, yhdessä Kotopron teknologiajohtaja Ville Kaksosen kanssa perehtyvät lakiin näiden teemojen kautta:

 • Lupajärjestelmä
 • Vastuu ja laatu
 • Pätevyydet
 • Rakennusvalvonta ja viranomaisvalvonta
 • Laadunvalvonnan dokumentaatio 
Katso webinaarin tallenne täyttämällä lomake tai lue lisää webinaarin sisällöstä täältä.
Oskari

Webinaarin tallenne | Uuden selainpohjaisen aikatauluohjelmiston esittely
 

puhuja Oskari Maksimainen

Tule tutustumaan ohjelmistoperheemme uusimpaan tulokkaaseen Tempoon! Tempo on helppokäyttöinen rakentamisen projektien aikataulutukseen ja projektinhallintaan tehty ohjelmisto. Tällä työkalulla varmistat, että työt etenevät työmaalla suunnitelmien mukaisesti ja että ajankäyttö on tehokasta. 

Selainpohjainen ohjelmisto soveltuu kaikenkokoisille rakennusalan yrityksille ja mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen jakamisen eri osapuolien kesken.

Järjestimme webinaarin jossa Tempon tuotepäällikkö, Oskari Maksimainen, esittelee uutta ohjelmistoa, sen toiminnallisuuksia ja kertoo tulevaisuuden tuotekehityksestä.

Katso webinaarin tallenne täyttämällä lomake tai lue lisää täältä.

Henrik Hassinen

Webinaarin tallenne | Rakennuslaki ja ilmastoselvitys

puhuja Henrik Hassinen

Tässä webinaarissa jatkamme luvatusti rakennuslaki-teemaista webinaari- ja sisältösarjaamme. Webinaarissa Tocomanin pitkäaikainen kouluttaja ja tällä hetkellä maisterityötään Saksassa viimeistelevä Henrik Hassinen porautuu rakennuslakiin liittyvään ilmastoselvitykseen. Vuonna 2025 voimaan tuleva asetus rakennushankkeen ilmastoselvityksestä tulee olemaan edellytys rakennusluvan saamiselle.

Webinaarissa Henrik vastaa mm. näihin kysymyksiin:

 • Mitä uusi laki edellyttää?
 • Keitä se koskee?
 • Mitä ilmastoselvityksessä tulee huomioida?
 • Missä formaatissa selvitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan?

Katso webinaarin tallenne täyttämällä lomake tai lue lisää täältä.

Joni Haapamäki
Janne Lehtovaara

Webinaarin tallenne | Mistä lääkkeet rakentamisen tuottavuuden parantamiseen?

puhujat Joni Haapamäki & Janne Lehtovaara

Rakentamisen tuottavuus puhuttaa aina. Rakentaminen on alana henkilövetoinen ja projekteihin osallistuu monta eri tahoa. Tämä monimutkaistaa ja haastaa työmaan tuottavuutta ja näin ollen myös projektien kannattavuutta, sillä kyseessähän on ketjureaktio: mitä tehokkaampi työmaa, sitä tuottavampi se on ja sitä parempi myös kannattavuus.

Tässä webinaarissa myyntijohtajamme Joni Haapamäki ja Janne Lehtovaara keskustelevat erilaisista toimintatavoista sekä digitaalisista työkaluista ja ohjelmistoista, jotka auttavat rakennusalan yrityksiä parantamaan tuottavuutta.

Katso webinaarin tallenne täyttämällä lomake tai lue lisää täältä.

benjamin rasimov
Panu-Jylhäsaari

Webinaarin tallenne | Tocoman-Adminet tavoitearviointegraatiolla kattavampaa seurantaa

puhujat Benjamin Rasinov ja Panu Jylhäsaari

Tocoman-Adminet järjestelmien integraatio on ottanut askeleen eteenpäin!
Asiakkaamme voivat nyt siirtää Tocoman Laskennasta alkuperäisen tavoitearvion suoraan Adminettiin. Tiedonsiirto perustaa tarvittavat litterat Adminettiin ja tuo suorite- ja panostason tiedot kuten euromäärät kustannuslajeittain sekä määrätiedon oikeille litteroille.

Ohjelmistoasiantuntijamme Panu ja Benjamin esittelevät tätä uutta integraatiota webinaarissa.

Tilaa tallenne täyttämällä lomake! 

Petri-Kairinen-Admicom-Oyj
Petri Aho 2

Webinaarin tallenne | Katse horisonttiin: Miltä rakennusalan tulevaisuus näyttää

puhujat Petri Kairinen & Petri Aho

Tässä webinaarissa konsernimme Petrit, toimitusjohtaja Kairinen ja talousjohtaja Aho, suuntaavat katseensa horisonttiin ja keskustelevat rakennusalan nykytilasta, taantumasta sekä siitä, miltä alan tulevaisuus näyttää.

Petrit käyvät läpi mm. taantumasta selviytymisen ja ennakoinnin tapoja sekä nostavat esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat rakennusalan yritysten toimintaan tulevaisuudessa.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Katso webinaarin tallenne täyttämällä viereinen lomake tai lue lisää webinaarista täältä.
Kimmo
Tytti

Webinaarin tallenne | Rakennusala ja digitalisaatio: Mallintamisen uusi tietomyrsky

asiantuntija Kimmo Pere haastattelija Tytti Rekosuo

Uusi rakennuslaki tulee voimaan 2025. Uudenlaiset raportointivaatimukset vaativat rakennusalalta uuden oppimista ja erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen omaksumista. 

Lain tultua voimaan pelkkä 3D-malli suunnitteluvaiheessa ei enää riitä vaan jatkossa rakennusluvan saamiseksi tulee tuottaa informaatiota kohteesta sisältävä tietomalli. Kyseisestä mallista tulee löytyä muun muassa järjestelmätiedot ja materiaalien elinkaaritietoa. Jos osaamista ja työkaluja ei osata etsiä ennen lain voimaantuloa, voi rakennuslupaprosessissa tulla eteen yllätyksiä, ja lupa ei heti heltiäkään. 

Tässä webinaarissa markkinointitiimimme Tytti Rekosuo pääsee haastattelemaan tietomallinnuksen ja rakennusalan asiantuntijaamme Kimmo Pereä rakennuslain asettamista tietomallivaatimuksista. 

Keskustelussa syvennymme mm.

 • mitä pitää mallintaa
 • mitä mallin tulee sisältää
 • kenen vastuulla mallin tuottaminen on
 • minkälaisia digitaalisia ratkaisuja ja osaamista rakennusala tarvitsee

Katso webinaarin tallenne täyttämällä viereinen lomake tai lue lisää webinaarista täältä.

Jukka-Syrjä

Tocoman webinaarin tallenne | Mitä lisäarvoa aikatauluohjelmisto tuo maanrakennustöiden suunnitteluun?

puhuja Jukka Syrjä

Aikataulutuksen ei ole tarkoitus lisätä työn määrä, vaan päinvastoin. Projektin suunnittelu ja toteutus on helppoa, kun siihen on kunnon työkalut.

Ajoituksen suunnitteluun ja hallintaan tehty ohjelmisto mahdollistaa pohjatiedon kuten laskelmien hyödyntämisen aikataulua rakennettaessa. Myös erilaiset muutokset kuten työtehtävien kesto ja resursointi näkyvät myös kustannuksissa. 

 Webinaarin sisältö

Webinaari on suunnattu maanrakentamisen saralla työskenteleville. Webinaarissa jossa rakennusalan ohjelmistoasiantuntijamme Jukka Syrjä kertoo mm. miten

 • jo valmiiksi laskettu määrä- ja kustannustieto voidaan muuttaa aikatauluksi
 • aikataulu auttaa resursoinnissa sekä työntekijöiden ja kuormituksen arvioinnissa
 • aikataulutietoa voidaan hyödyntää jo projektin laskentavaiheessa ja aina toteutukseen asti

Voit lukea lisää webinaarista täältä.

Tilaa webinaarin tallenne sähköpostiisi täyttämällä viereinen lomake.

Panu-Jylhäsaari

Tocoman webinaarin tallenne | Miksi kustannuslaskenta on avainroolissa rakennusprojektien onnistumisessa?  

puhuja Panu Jylhäsaari

Kustannuslaskennalla on keskeinen rooli läpi rakennusprojektien elinkaaren. Hankkeen kustannukset määräytyvät 90 prosenttisesti ennen kuin mitään on rakennettu, jolloin kustannussäästöt ja tulos tehdään pääosin ennen rakentamista.  Mutta miksi kustannuslaskennalla on avainrooli rakennusprojektien onnistumiselle? 

Webinaarissa ohjelmistoasiantuntija Panu Jylhäsaari vastaa tähän ja käy läpi muun muassa

 • miten tarkat kustannusarviot mahdollistavat rakennushankkeen kannattavuuden ja tuovat etua myös tarjouskilpailuun
 • kuinka kustannuksia tulisi johtaa ja hallita läpi rakennusprojektin
 • kuinka aiempia laskelmia ja hankkeita voi hyödyntää ja näin nopeuttaa laskentaa huomattavasti
 • kuinka laskentaohjelmiston käyttö antaa raamit eri sidosryhmien väliselle yhteistyölle.

Lue lisää webinaarin sisällöstä täältä tai katso webinaarin tallenne täyttämällä viereinen lomake.

Jukka-Syrjä

Tocoman webinaarin tallenne | Yksinkertaisempaa laskentaa maanrakentamiseen 

puhuja Jukka Syrjä

Käytätkö Exceliä kohteiden laskentaan? Vaikka Excel on tuttu, turvallinen ja toimiva, laskentaa on mahdollista tehdä yksinkertaisemminkin! 

Webinaarissa rakennusalan ohjelmistoasiantuntijamme Jukka Syrjä kertoo mm.

 • miten maanrakennusyritysten arki helpottuu laskentaohjelmistolla
 • kuinka valmista hinnastotietoa voidaan hyödyntää laskennassa
 • kuinka laskentaa voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmiston avulla 

Katso webinaarin tallenne täyttämällä viereinen lomake! 

Olli Happonen 200px
Oskari

Admicom-Tocoman webinaarin tallenne| Rakennushankkeen jälkilaskenta: Toteumatiedon hyödyntäminen uutta kohdetta laskiessa 

puhujat Olli Happonen ja Oskari Väänänen

Jälkilaskenta on kaikille tuttu käsite ja kaikki tietävät sen olevan tärkeää, jotta seuraavat kohteet saadaan laskettua mahdollisimman tarkasti toteumatietoja hyödyntämällä. Tällä hetkellä käytäntöjä on monia ja useat jättävät vaiheen jopa kokonaan tekemättä. Jälkilaskenta on tärkeässä roolissa työmaan jälkeen ja uutta kohdetta laskettaessa, mutta myös työmaan aikana tietoa voidaan hyödyntää paremmin!

Webinaarissa keskustellaan tavoista, joilla järjestelmät voivat tukea toteumatiedon kertymistä ja tuoda tietoa oikeille osapuolille oikeaan aikaan.  Laskentaa ja jälkilaskentaa tehostamalla laskijat voivat hyödyntää työmaalta saatua tietoa ja työmaa pystyy käyttämään kattavammin laskennan tietoa.

Webinaarissa käsitellään myös jälkilaskennan nykytilaa ja tulevaisuutta. Päästäänkö jälkilaskennasta siirtymään reaaliaikaiseen toteumatietoon, jolloin myös työmaan tilanne on koko ajan tiedossa, eikä vasta jälkilaskennan kautta todettavissa.

Webinaarissa kerrotaan miten:

 • Litteroinnilla voidaan tehostaa seurantaa ja toteuman tarkkuutta
 • Laskennan tietoa voidaan käyttää työmailla paremmin aikataulutuksessa ja kustannusten seurannassa
 • Adminetissä / Tocoman Raportoinnissa pystyy näkemään reaaliaikaisen tilanteen työmaalla
 • Toteumatietoa voidaan hyödyntää työmaiden osakohteissa
 • Työmaan toteumaa aikataulusta ja kustannusten seurannasta voidaan hyödyntää laskennassa

Tilaa webinaarin tallenne täyttämällä lomake!

TuomasPalolahti1-1

Webinaarin tallenne | Tavoitearvion tieto työmaalle (Lukuoikeus)

puhuja Tuomas Palolahti

Tuotteemme kehityksessä on otettu suuri harppaus eteenpäin. Kehitimme Tocomanin määrä- ja kustannuslaskentaohjelmaan uuden lisäpalvelun, jonka avulla voi jakaa kaiken tavoitearviossa olevan tiedon määrämittauksineen työmaalle. Tätä ominaisuutta et muista laskentaohjelmista löydä. Jos asia kiinnostaa sinua, niin tämä webinaari on sinua varten. 

Webinaarissa näytetään miten tavoitearviosta saa kaivettua tiedon esiin, ei enää soittoja laskijoille, turhaa mittaamista kuvista tai arpomista mistä hinnat muodostuvat! Työmaan johtajille sama näkymä laskentaan kuin kustannus- ja määrälaskijalla.

Webinaarissa kerrotaan miten:

 • näet suoraan pdf-kuvassa mistä määrä on mitattu
 • työtunnit, kustannukset
 • suoritteiden ja materiaalien määrät ja työtunnit mestoittain, näet onko hukka mukana vai ei
 • suoritelistaus tavoitelitteroittain, mestoittain/sijainneittain, urakoittain, miten vain haluat

Tilaa webinaarin tallenne täyttämällä viereinen lomake! 

TuomasPalolahti1-1

Webinaarin tallenne | Määrä- ja kustannuslaskenta osa 2 

puhuja Tuomas Palolahti

Tocoman Tocoman määrä- ja kustannuslaskennan esittelywebinaarin toisessa osassa tuotapäällikkö Tuomas Palolahti käy läpi, miten tyhjään uuteen laskelmaan

 • haetaan viitekohteelta rakenteet ja suoritteet
 • luodaan kohteelle sijainnit
 • lasketaan pdf-piirustuksista määrät sijainneittain
 • tarkastellaan suoritteiden ja panosten määriä sijainneittain
 • vaihdetaan piirustuksen revisio ja muokataan mittaukset uuden piirustuksen mukaisiksi

Katso webinaarin tallenne täyttämällä lomake!

TuomasPalolahti1-1

Määrä- ja kustannuslaskenta | Webinaarin tallenne

puhuja Tuomas Palolahti

Kuluttaako tarjouksen laskenta liikaa aikaa? Tocoman auttaa, laske vain määrät ja tarjous onkin valmis.

Webinaarissa tuotepäällikkömme Tuomas Palolahti käy läpi miten Tocomanin määrä- ja kustannuslaskentaohjelmaa käytetään.

Näytämme, miten Tocomanin ohjelmalla  

 • lasketaan määrät pdf-piirustuksesta 
 • määrät siirtyvät suoraan kustannuslaskelmaan 
 • kustannuslaskelmassa nähdään mistä piirustuksesta määrä tulee ja miten piirustuksen saa auki 
 • käytetään Tocoman Kustannustiedon valmiiksi hinnoiteltuja suoritteita eli tehtäviä
 • muokataan kustannuslaskelma vastaamaan laskettavaa kohdetta
 • tarkastellaan kustannuslaskelman rivejä eri näkökulmista esim. mesta, työntekijä, littera
 • tehdään tarjouslaskelma 

Täyttämällä viereisen lomakkeen, saat linkin webinaarivideoon sähköpostiisi.

OskariVaananen

Työmaa-aikataulun rakentaminen laskennan tietojen pohjalta | Webinaarin tallenne 

puhuja Oskari Väänänen

Webinaarissa tuotepäällikkömme Oskari Väänänen käy läpi aikataulun tekemisen Tocoman määrä- ja kustannuslaskentaohjelman tietojen perusteella, käyttäen projektinhallintatyökalua Tocoman Aikataulua sekä Tocoman Tuotannonsuunnittelua. Näytämme myös, mitä tietoja kustannuslaskennasta aikatauluun voidaan tuoda ja mitä asioita siirrossa tulisi huomioida.

Webinaarissa käymme siis läpi
 
 • Aikataulutehtävänimikkeistöt
 • Tuotannonsuunnittelun perustoiminnot
 • Suoritteiden kohdistus aikataulutehtäville
 • Mitoittavat määrät
 • Resurssit/Työryhmät
 • Työsaavutuksen määritys
 • Aikataulun tekeminen laskentaa hyödyntäen.

Tilaa webinaarin tallenne

Joni Haapamäki

Admicom-Tocoman| Rakennushankkeen kustannushallinta

puhujat Joni Haapamäki & Henrik Hassinen

Rakennushankkeiden talouden hallinta luo perustan yrityksen toiminnalle ja kannattavuudelle. Usein törmäämme kuitenkin tilanteeseen, jossa yritysjohdolla sekä työmaajohdolla ei ole täsmällistä tietoa hankkeiden taloudellisesta tilanteesta, loppukustannuksista saatikka yrityksen taloudellisen kokonaistilanteen kehittymisestä.

Tocoman Laskennan ja Adminet toiminnanohjausjärjestelmän työkaluilla hankkeiden kokonaisvaltainen kustannushallinta helpottuu ja yrityksesi taloudellisen tilanne on aina tiedossa.👍

Tässä webinaarissa näytämme kuinka luot helposti Tocoman Laskennassa kustannusarvion pohjalta tavoitearvion, joka siirretään Adminettiin reaaliaikaiseen seurantaan. Adminetissä pääset koostamaan raportit ja seuraamaan toteumaa jatkuvasti oikeilla tiedoilla. 📉

Tilaa webinaarin tallenne!

KimmoPere

Helppo BIM-laskenta 

puhuja Kimmo Pere

Kustannusarvion laskemiseen kuuluu paljon aikaa. Tämä voi olla niin sanottua hukattua aikaa, jos kauppaa ei tule. Tietomallin hyödyntäminen laskentassa voi nopeuttaa laskentaa jopa kymmenkertaisesti. 

Tässä webinaarissa tietomallinnuksen asiantuntijamme Kimmo Pere vie osallistujat läpi yksinkertaisen pienkohteen BIM-laskennan. Kimmo käyttää webinaarissa pienkohteen mallia ja näyttää kuinka määrät linkittyvät rakenneriville ja kuinka tiedot voidaan viedä suoraan Tocoman Laskentaan.

Pähkinänkuoressa käymme läpi

 • Yksittäisten rivien linkityksen
 • Sääntöjen latauksen Tocoman BIM3:een

Katso webinaarin tallenne ja opi kuinka sinä voit helpottaa ja nopeuttaa laskentaprosessiasi!

Tilaa webinaarin tallenne!

Jari Kangassalo

Admicom-Tocoman | Webinaarin tallenne

puhujat Jari Kangassalo & Joni Haapamäki

Markkinat ovat pyytäneet meiltä ohjelmistotoimittajilta jo vuosia projektinhallintaan ohjelmistokokonaisuutta, joka yhden luukun -periaatteella nivoo kaiken rakentamisen laskennasta kirjanpitopalveluun asti.

Admicom-Tocoman järjestelmä toimii samalla tavalla kuin rakennusliikkeen prosessit. 

Kustannusarvion pohjalta voidaan tehdä tarjous, ja samaa tietoa voidaan hyödyntää myös tuotantovaiheen laskelmissa: 

 • aikataulusuunnitelmissa
 • hankintasuunnittelussa
 • tavoitearvion laadinnassa.

Tieto jalostuu Adminetissä, projektin toteutusvaiheessa sekä taloushallinnossa, jolloin luotettavan tiedon pohjalta voit rakentaa yritykseesi kriittisiä menestystekijöitä. 

Tilaa webinaarin linkki sähköpostiisi täyttämällä lomake

Tilaa webinaarin tallenne

TuomasPalolahti

Tocoman Laskenta | Esittelywebinaari 

puhuja Tuomas Palolahti

Tässä demoluonteisessa webinaarissa esittelemme selainpohjaisen määrä- ja kustannuslaskentaohjelmamme käyttöliittymää ja päätoiminnallisuuksia. 

Tilaa webinaarin taltiointi lomakkeella, tai lue lisää ohjelmistosta täältä.

Tilaa esittelyvideo

Henrik Hassinen

Kuinka taklata rakentamisen laskennan yleisimmät haasteet | Webinaarin tallenne

puhuja Henrik Hassinen ja Tuomas Palolahti

Tässä webinaarissa asiantuntijamme keskustelevat rakentamisen kustannuslaskennan yleisimmistä haasteista ja miten nämä voi taklata. 

Webinaarissa käsitellään

 • kustannuslaskennan teoriaa; mistä kustannus muodostuu
 • rakennusosalaskennan hyödyt määrä- ja kustannuslaskennassa
 • kustannusarvion jakaminen hahmotettaviin kokonaisuuksiin
 • kustannuslaskelman tiedon käyttäminen rakentamisen aikana.

Tämä video on katsottavissa ilman lomaketäyttöä tästä!

Katso webinaarin tallenne
Oskari Väänänen

Rakenna työmaan aikataulu kustannuslaskennan tietojen pohjalta | Webinaarin tallenne

puhuja Oskari Väänänen

Rakennushankkeen aikataulua tehtäessä on yleistä, että samat asiat päädytään laskemaan useampaan otteeseen. Tämä johtuu siitä, että laskijan laskemia määriä, kustannuksia ja tehtäväkohtaisia tunteja ei hyödynnetä aikataulua tehtäessä.

Webinaarissa tuotepäällikkömme Oskari Väänänen käy läpi aikataulun tekemisen Tocoman Kustannuslaskennan tietojen perusteella, käyttäen Tocoman Tuotannonsuunnittelua. Näytämme myös, mitä tietoja kustannuslaskennasta aikatauluun voidaan tuoda ja mitä asioita siirrossa tulisi huomioida.

Katso webinaarin tallenne!

Kimmo Pere

Rakennushankkeen aikataulun visualisointi | Webinaarin tallenne

puhujat Kimmo Pere & Oskari Väänänen

Tässä webinaarissa tuotepäälliköt Kimmo Pere ja Oskari Väänänen esittelevät Tocoman BIM3:n ja Tocoman Aikataulun välistä integraatiota ja toiminnallisuuksia.

Katso webinaarin tallenne!

Oskari Väänänen

Tahtiaikataulu + tahtiaikataulutus | Webinaarin tallenne

puhujat Oskari Väänänen

Tocoman Aikataulun tahtiaikatuotanto-ominaisuus mahdollistaa yksittäisten työvaiheiden keston kuvaamisen virtausperiaatteella.

Webinaarissa Tocomanin valmentaja, Oskari Väänänen, käy läpi, miten yleisaikataulusta voidaan lähteä tekemään tahtiaikataulua.

Katso webinaarin tallenne!

Kimmo Pere

Määrälaskenta tietomallista | Webinaarin tallenne

puhuja Kimmo Pere

Webinaarissa käsitellään Tocoman BIM3 Laskenta -moduulia, joka mahdollistaa määrien laskennan suoraan mallista Tocoman Kustannustietoon, näin nopeuttaen projektien kustannuslaskentaa merkittävästi.

Webinaarissa tuotepäällikkömme Kimmo Pere käy läpi muun muassa BIM3 Laskennan linkitys-ja ryhmäsäännöt sekä automaattiryhmittelyt.

Tilaa nauhoite sähköpostiisi lomakkeella!

Tilaa webinaarin tallenne