Tocoman Tuotannonsuunnittelu

Tehosta rakentamisen tuotannonohjausta Tocoman Tuotannonsuunnittelu -ohjelman avulla!

Tocoman Tuotannonsuunnittelu on älykäs kytkentä kustannuslaskennan ja tuotannon välillä. Tocomanin Kustannustietoon on kytketty älykkyys, jolla tuotantosuunnitelmien ja kustannusraportoinnin välille luodaan yhteys. Tämän yhteyden seurauksena voidaan tuottaa projektille automaattisesti alustava tuotantosuunnitelma, tavoitearvio ja hankinnan ryhmittelyt.

Lisäksi ohjelmistossa voidaan luoda kohdistussäännöstö tai mallikohteet, joiden avulla tuotantosuunnitelmien laadinta automatisoidaan. 

Tuloksena syntyvät:

 • Alustava aikataulu
 • Alustava tavoitearvio
 • Alustava hankintaryhmittely ja hankinta-aikataulu
Tocoman Tuotannonsuunnittelu ja Tuotannonohjaus

Tutustu ohjelmistoon - katso lyhyt esittelyvideo! 

Tehokkaampaa rakentamisen tuotannonohjausta Tocomanilla

Tocoman Tuotannonsuunnittelu - Tavoitearvion luominen

Tavoitearvion luominen

 • Voit luoda helposti hankkeen tavoitearvion kohdistamalla kustannuslaskelman nimikkeet kustannusraportoinnin litteroiksi, joita voit hyödyntää edelleen hankkeen kustannusraportoinnissa rakentamisvaiheen aikana ja myös sen jälkeen.
 • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää suoraan Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
 • Tocoman-ratkaisussa laadittu tavoitearvio on integroitu Tocoman Kustannusraportointiin, jolla käyttäjät voivat laatia hankkeen rakennusvaiheen aikaisia ennusteita.
Tocoman TUotannonsuunnittelu - aikataulutuksen-tekeminen

Aikataulutuksen tekeminen

 • Aiemmin laskettua määrä- ja kustannuslaskentatietoa voi hyödyntää tehokkaasti ja läpinäkyvästi  aikataulusuunnittelussa.
 • Tuotannonsuunnittelussa kustannuslaskelman suoritteet saa kohdistettua suoraan aikataulutehtäville, mikä helpottaa ja tuo merkittävää sisältöä (esim. määrätieto, kustannus) aikataulusuunnitteluusi.
 • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
 • Tocoman-ratkaisu tarjoaa myös erillisen Aikataulu-ohjelman.
Tocoman Tuotannonsuunnittelu - Hankintojen suunnittleu

Hankintojen suunnittelu

 • Kustannuslaskelman nimikkeet voi helposti  kohdistaa hankintapaketeiksi, jolloin voit hyödyntää hankinnan lähtötietoina aiemmin laskettuja määrä-, sijainti- ja kustannustietoja. Lisäksi saat kullekin hankintapaketille tarveajankohdan, koska Tocoman-ratkaisussa hankinta ja aikataulutus on integroitu.
 • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
 • Tocoman-ratkaisun avulla voit myös suunnitella hankintoja edeltävät toimenpiteet ja seurata niiden edistymistä. Lisäksi saat tarjouspyyntöjen pohjaksi vaadittavat määräluettelot suoraan järjestelmästä. Jos hankkeen sisältö, määrätieto, nimikkeet tai aikataulutieto muuttuvat, niin hankinnan tiedot päivittyvät vastaavasti.

Webinaari | Tuotannonsuunnittelu aikataulutuksen työvälineenä

Tässä webinaarissa tuotepäälliköt Kimmo Pere ja Oskari Väänänen esittelevät Tocoman BIM3:n ja Tocoman Aikataulun välistä integraatiota ja toiminnallisuuksia. He myös näyttävät kuinka Tocoman Tuotannonsuunnittelussa kustannuslaskelman suoritteet kohdistetaan suoraan aikataulutehtäville.

Katso ilmainen webinaarin tallenne →
BIM3 Tuotanto webinaari

 

Yhtenäisellä järjestelmällä, jossa tieto kulkee ohjelmasta toiseen, rakentamisen tuotannonohjaus tehostuu ja virheet vähenevät.

Asiakaskokemuksia| COfLOW Oy

Vähähiilisempää rakentamista tavoitteleva COfLOW Oy hyödyntää Tocomanin kustannuslaskennan, aikataulun sekä raportoinnin ja työmaan ohjelmistoja rakennusliikkeensä päivittäiseen pyörittämiseen. COfLOW etsi ratkaisua, jossa ohjelmistot integroituvat toisiinsa ja tieto liikkuu sujuvasti näiden välillä. 

Katso asiakasvideo kokonaisuudessaan täältä.

Asiakaskokemusvideo COfLOW Oy
Tocoman Tuotannonsuunnittelu

Tutustu paremmin Tocoman Tuotannonsuunnittelu -ohjelmiston ominaisuuksiin 

Blogi | Mallikohteet vakioivat prosessin, tehostavat laskentaa ja automatisoivat työmaan tuotannonsuunnittelua

Vastuullinen laskija tarvitsee yksittäisen laskentaprosessin aikana satojen panosten hintatietoa, rakentamisen vaihtoehtoisten menetelmien tuntemusta  jne... 

Lue blogistamme kuinka Tocoman-ratkaisulla toteutettu kustannuslaskelmien pohjana käytetty mallihanke tehostaa ja automatisoi työmaan suunnittelua.

Lue blogi →

Webinaari | Tocoman BIM3 Tuotanto 

Tässä webinaarissa tuotepäälliköt Kimmo Pere ja Oskari Väänänen esittelevät Tocoman BIM3:n ja Tocoman Aikataulun välistä integraatiota ja toiminnallisuuksia.

Katso ilmainen tallenne →

Blogi | Kustannuslaskenta hankkeen tietolähteenä?

On helppo rakentaa kun tietää lopputuloksen. Ohjelmat helpottavat työtä ja voivat automatisoida rutiinitehtäviä, jotta aikaa jää suunnitelmien tekemiseen.

Lue tuotepäällikkömme mietteitä kustannuslaskennasta tuotannonsuunnittelun lähtötietojen tuottajana.

Lue blogi →

Blogi | Mallikohteet vakioivat prosessin, tehostavat laskentaa ja automatisoivat työmaan tuotannonsuunnittelua

Vastuullinen laskija tarvitsee yksittäisen laskentaprosessin aikana satojen panosten hintatietoa, rakentamisen vaihtoehtoisten menetelmien tuntemusta  jne... 

Lue blogistamme kuinka Tocoman-ratkaisulla toteutettu kustannuslaskelmien pohjana käytetty mallihanke tehostaa ja automatisoi työmaan suunnittelua.

Lue blogi →

Blogi | Kustannuslaskenta hankkeen tietolähteenä?

On helppo rakentaa kun tietää lopputuloksen. Ohjelmat helpottavat työtä ja voivat automatisoida rutiinitehtäviä, jotta aikaa jää suunnitelmien tekemiseen.

Lue tuotepäällikkömme mietteitä kustannuslaskennasta tuotannonsuunnittelun lähtötietojen tuottajana.

Lue blogi →

Katsotaan yhdessä, miten Tocoman Tuotannonsuunnittelu voi auttaa rakennusprojektiasi onnistumaan. 

Täytä ja lähetä lomake. Otamme yhteyttä viimeistään seuraavan työpäivän aikana!