Tocoman Aikataulu - Pysy tahdissa. Pysy aikataulussa.

Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen ajoituksen suunnittelua ja ajanhallintaa varten. Nyt tämä Suomen suosituin aikatauluhallinnan ohjelmisto on päivitetty ja uutuutena mukana myös Tahtiaikataulu

Tocoman Aikataulu  auttaa suunnittelemaan projektin ajoituksen helposti  niin että  jokaisesta työvaiheesta suoriudutaan täsmällisesti ja rytmittämään tekemisen niin, että työvaiheiden välinen hukka-aika jää mahdollisimman pieneksi.

Tocoman Aikataulu- ja projektinhallintaohjelmisto.

KOKEILE VELOITUKSETTA!

Tutustu Tocoman Aikataulu -ohjelmiston mahdollisuuksiin – tilaa tunnukset kahden viikon veloituksettomaan koekäyttöön tästä.

Huom. Koekäyttötunnukset ovat demoympäristöömme ja eivät sisällä tallennusta. Tulostuksessa näkyy vesileima.

Tocoman Aikataulun keskeiset ominaisuudet

 

Tocoman Aikataulu - Janakaavio

Janakaavio

Janakaavio eli GANTT-kaavio on yleisin rakennusaikataulun esitysmuoto. Janakaavio esittää projektin ja sen työvaiheiden edistymisen selkeästi suhteessa aikaan.

Janakaavion avulla on helppo hahmottaa rakentamisen työvaiheiden kestot ja toteutusjärjestys. Se kertoo myös selkeästi, miten hyvin työvaiheet pysyvät aikataulussa.

Toocman Aikataulu - Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio esittää eri tehtävät suhteessa sijaintiin ja aikaan ns. vinoviiva-aikatauluna.

Paikka-aikakaaviota on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1929 Empire State Buildingin rakentamisessa. Suomessa käyttö aloitettiin 1980-luvulla.

Tocoman Aikataulu - tahtiaikataulu

Tahtiaikataulu - uusi

Tocoman Aikataulun tahtiaikatuotanto-ominaisuus mahdollistaa yksittäisten työvaiheiden keston kuvaamisen virtausperiaatteella. Tämän ansiosta eri vaiheet pystytään synkronoimaan keskenään niin, että ne seuraavat välittömästi toisiaan.

Uudet ominaisuudet:

  • Tehtävien jakaminen lohkoihin
  • Hukan ja tahdistuksen tarkastelu
  • Tehtävien tahdistus
Tocoman Aikataulu - Seuranta

Seuranta

Seurannan työkalu on valvontamatriisi, jolla voit tarkastella kahta käsitettä ja niiden muodostamaa matriisia taulukkomuotoisesti.

Voit summata matriisin mistä tahansa ohjelman numeerisesta tiedosta.

Tocoman Aikataulu - Resurssit

Resurssit

Voit määrittää eri töille erilaisia resursseja sekä tarkastella toteutuneita tuntimääriä ja menekkejä.  Saat resursseista myös havainnollisen resurssikuvaajan.

Tocoman Aikataulu - Mallit

Mallit

Ohjelmistoon on mahdollista luoda omia aikataulupohjia, joita voidaan käyttää seuraavissa projekteissa. Näin aikataulua ei tarvitse luoda aina tyhjästä rakennushankkeen alussa. 

Tocoman Aikataulu - Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput muistuttavat tehtävistä rakennushankkeen eri vaiheissa. Muistutuksia on helppo lisätä projektin eri vaiheisiin. 

Muistilappuesimerkkejä näet kuvassa keltaisella ja vihreällä.

Tocoman Aikataulu - Kuvaajat

Kuvaajat

Kuvaaja havainnollistaa numeerista tietoa. Komponentteja voi tarkastella yhteenlaskettuna, kumulatiivisesti, rinnakkain ja päällekkäin. Ohjelmiston kuvaajia ovat mm. resurssikuormituskuvaaja ja kustannuskertymäkuvaaja.

Tocoman Aikataulu Ratu-tieto

RATU-tiedot

Eri töiden ja työvaiheiden RATU-tiedot löytyvät yhdellä klikkauksella. Tämä kertoo eri vaiheiden resurssitarpeet selkeästi ja havainnollisesti.

RATU-tietoja voi hyödyntää aikataulutuksessa sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa.

Tehokasta rakentamisen aikataulu- ja projektinhallintaa | Opas

Tästä oppaasta löydät kaikki oleelliset tiedot Tocoman Aikataulun helppokäyttöisistä rakennushankkeiden ajoituksen suunnittelun työkaluista.

Lue ilmainen opas →
Tocoman rakentamisen aikatauluhallinnan opas
Tocoman Aikataulu

Tutustu Tocoman Aikataulun ominaisuuksiin sisältöjemme kautta!

Blogi | Miten työmaan luotettava raportointi rakennetaan?

Työmaan raportti kootaan monesta eri tietolähteestä. Se sisältää toteutuneet ja ennustetut kustannukset ja tulot sekä lisä- ja muutostöihin, aikatauluun, työturvallisuuteen ja laatuun liittyvää tietoa. Lue lisää luotettavan raportoinnin edellytyksistä blogistamme.

Lue blogi →

Video | Tocoman Aikataulu -Käyttöliittymän Esittely

Tässä lyhyessä videossa näet Tocoman Aikataulun käyttöliittymän ja miten ohjelmisto auttaa projektien ajallisessa hallinnassa.

Katso video →

Webinaari | Tocoman Aikataulu

Tocoman Aikataulu tarjoaa aikataulun tekijöille markkinoiden parhaan ja käyttäjäystävällisimmän aikatauluohjelman. Webinaarissa Tocomanin valmentaja, Oskari Väänänen, esittelee Tocoman Aikataulun päätoimintoja ja antaa vinkkejä yleisaikataulun tekemiseen.

Katso nauhoite →

Blogi | Johdatko sinä rakennushankettasi - vai johtavatko resurssit sinua?

Tutkimusten mukaan jopa 40-60% työmaiden työajasta käytetään arvoa tuottamattomaan työhön eli toisin sanoen se on tehotonta. Lue valmentajamme Oskari Väänäsen blogista vinkit, joilla viilaat virtausta resurssitehokuuden sijaan.

Lue blogi →

6 syytä vaihtaa Tocoman Aikatauluun

Tocoman Aikataulua on kehitetty periaatteella, että käyttäjät voivat itse päättää millä tasolla ja missä näkymässä he haluavat aikataulunsa tehdä.

Tässä blogissa valmentajamme Oskari Väänänen käy läpi 6 syytä, miksi asiakkaamme ovat valinneet kyseisen ohjelman ja miksi Tocoman Aikataulu on Suomen suosituin aikatauluohjelma.

Lue blogi →

Webinaari 10.3 | Aikataulu

Tässä webinaarissa valmentajamme Oskari Väänänen käy läpi aikataulun tekemisen Tocoman Kustannuslaskennan tietojen perusteella, käyttäen Tocoman Tuotannonsuunnittelua. Näytämme myös, mitä tietoja Kustannuslaskennasta aikatauluun voidaan tuoda ja mitä asioita siirrossa tulisi huomioida.

Katso nauhoite →

Opas | Rakentamisen ajanhallintaa ja aikatauluhallintaa

Etsitkö monipuolista rakentamisen aikataulu- ja projektinhallintaohjelmistoa?  Tutustu Tocoman Aikataulun toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin helposti tämän oppaan avulla. 

Lataa ilmainen opas →

Katsotaan yhdessä, miten Tocoman Aikataulu auttaa hallitsemaan rakennushankkeita.

Täytä ja lähetä lomake. Otamme yhteyttä viimeistään seuraavan työpäivän aikana!