Tocoman Rakennusalan ohjelmistot

Kokonaisratkaisu

Tämän päivän rakentaminen on projektinhallintaa vaativimmillaan. Korkean laatutason varmistaminen aikataulujen ja kustannuspaineiden ristitulessa edellyttää entistä täsmällisempää ja ajantasaisempaa informaatiota siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Tilanteet elävät, asioita tulee väistämättä myös yllätyksenä eteen.

Tocomanin rakennusalan ohjelmistot antavat kattavan, havainnollisen ja käytännön tekemistä helpottavan kokonaiskuvan rakennusprojektin etenemisestä. Niiden avulla pystyt ennakoimaan tulevaa, reagoimaan nopeasti, ja synkronoimaan eri työvaiheet.  Kaikki tämä auttaa työskentelemään ilman odottamattomia keskeytyksiä, niin aikataulujen kuin kustannusarvioidenkin puitteissa.

Helpompaa rakentamisen hallintaa

Jokainen Tocomanin ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan rakentamisen prosessin hallintaa yhtenä integroituna kokonaisuutena. Rakentamisen ohjelmistoratkaisu käsittää taloushallinnon, laskennan  ja tuotannon järjestelmät, joilla hallitset yrityksesi kokonaisuutena. Toimivuus perustuu vuosikymmenten kokemukseemme suomalaisesta rakentamisesta sekä kykyyn yhdistää se tämän päivän edistyksellisimpiin teknologioihin.

Parhaat tehot saat irti, kun käytät ohjelmistojamme yhtenä Tocoman-kokonaisratkaisuna, jossa tieto on integroitu ja liikkuu saumattomasti alusta loppuun.

tocoman-kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta

Tocoman Kustannuslaskenta on Suomen kehittynein ja monipuolisin rakennusalan kustannuslaskennan työkalu, johon luottavat alan johtavat yritykset. Tocoman Kustannuslaskenta onkin muodostanut standardin koko rakennusalalle.

Tocoman Kustannuslaskennassa voit hyödyntää Tocomanin Digitointi-ohjelmiston ja BIM3 Laskennan toimintojen avulla tuotettua tietoa suoraan Tocoman tietokantaan. Voit tarkastella kustannusarviota visuaalisesti Tocoman BIM3 Laskenta -ohjelmiston avulla.

Lue lisää →

Tocoman Kustannustieto

Kustannustieto

Tocoman Kustannustieto nopeuttaa rakennushankkeen laskentaprosessia tarjoamalla helposti valmista, päivittyvää sisältöä laskennan avuksi. Rakennusalan kustannustieto tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä rakennusosa- ja suoritelaskennan ja panosrakenteita.

Älykkäät tuoterakenteet ja ylläpidetty hintatieto tehostavat toimintaa hankkeen eri vaiheissa automatisoimalla kustannuskohdistukset hankintaan, aikataulun laadintaan ja tavoitearvioon.

Lue lisää →

tocoman-bim3

BIM3

Tocoman BIM3 -ohjelmistoilla voit toteuttaa integroidun 5D BIM -ratkaisun vähitellen, moduuli kerrallaan.

Uusin rakennusalan BIM-ohjelmistomme on markkinoiden kattavin ja joustavin. Tocoman BIM3 helpottaa viestintää, vähentää virhemahdollisuuksia ja pitää sinut koko ajan kartalla siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka projekti etenee.

Tocoman BIM3 Moduulit:

  • BIM3 Manager
  • BIM3 Laskenta
  • BIM3 Tuotanto

Lue lisää →

tocoman-digitointi

Digitointi

Määrälaskenta muodostaa rakennushankkeen tiedonhallinnan perustan. Määrätietoa hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa – kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa, hankinnoissa ja kustannusraportoinnissa.

Vaikka tietomallit ovat vahvasti tulossa osaksi rakentamisen suunnittelua, niin kuitenkin käytännössä suunnitelmatiedot tuotetaan valtaosaltaan vielä 2D-muodossa. Tocoman Digitoinnin avulla voit laskea määrät helposti ja nopeasti niin perinteisistä pohjakuvista kuin esim. PDF-tiedostoista.

Lue lisää →

Tocoman Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu

Tocoman Tuotannonsuunnittelun avulla voit hyödyntää kustannusarviolaskennan tuottamaa tietoa rakennushankkeen tuotantosuunnitelmien laadinnassa ja näin nopeuttaa merkittävästi työmaasuunnitelmien laadintaa.

Tuotannonsuunnittelu-ohjelmiston avulla työmaahenkilöstö voi kohdistaa ja muokata kustannusarviolaskennan tietoa työmaan tavoitearvioksi.

Lue lisää →

tocoman-raportointi

Raportointi

Tocoman Raportointi on rakennusyrityksen johdon, kontrollerin, tuotantojohdon ja projektipäällikön avaintyöväline. Ohjelma tarjoaa systemaattisen ja läpinäkyvän tavan seurata projektien tilaa ja ennustetta tosiaikaisesti.

Nopea tieto muutoksista ja niiden vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin ja aikatauluihin on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää →

tocoman-taloushallinnon-integraatiot

Taloushallinnon integraatiot

Tocomanin kokonaisratkaisuun voidaan liittää kiinteästi eri taloushallinnon ohjelmistoja, joista saadaan reaaliaikaisesti muun muassa ostolaskujen ja palkanlaskennan tiedot Raportointiin. Voit tarkistaa mitkä laskut ja palkat on kirjattu litteralle. Raportoinnista saadaan myyntireskontraan urakkalaskutus sekä muutos- ja lisätyölaskutus.

Lue lisää →

Tocoman Aikataulu

Aikataulu

Uusittu Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen ajanhallintaa varten.

Rakentamisen aikataulu- ja projektinhallinnan ohjelmisto auttaa hallitsemaan työmaan ajankäyttöä. Se auttaa suoriutumaan jokaisesta työvaiheesta täsmällisesti ja rytmittämään tekemisen niin, että työvaiheiden välinen hukka-aika jää mahdollisimman pieneksi.

Lue lisää →

tocoman-tyomaa

Työmaa

Tocoman Työmaa digitalisoi rakennustyömaan päivittäiset rutiinit ja tuo jokaiselle työmaalla toimivalle henkilölle roolinsa mukaiset työkalut sopimusten hallinnan, kulunvalvonnan, kirjauksien, raportoinnin ja viranomaisvelvoitteiden hoitoon.

Tocoman Työmaa kerää toteutumatietoa työmaan ohjauksen tarpeiden mukaisella tarkkuudella ja tuottaa siten reaaliaikaista dataa jalostettavaksi muualla Tocoman ohjelmistoissa.

Työmaan hallintaohjelma hyödyntää muualla ratkaisussa tai integraatioiden kautta kerättyä toteutumatietoa sekä urakkailmoitusten että työntekijäilmoitusten automaattisessa viranomaisraportoinnissa.

Lue lisää →

Asiakkaidemme kokemuksia

Meillä on käytössä BIM3 ja Kustannustieto. Määrälaskenta tietomalleista on todella helppoa ja säästää paljon aikaa verrattuna perinteiseen tasokuvista tapahtuvaan mittailuun. Määriä saa helposti ulos jo hankesuunnitteluvaiheessa / raakilesuunnitelmista. Tocoman Kustannustiedon avulla pystyy arvioimaan, että missä hintaluokissa hankkeen osalta liikutaan. 

Heidi Tiihonen
Hankekehityspäällikkö
VRP Rakennuspalvelut

VRP_hyvanrakentaja

Olemme Kustannuslaskennan avulla selkeyttäneet ja vakiinnuttaneet laskentaprosenssiamme. En joudu tuhlaamaan tehokasta työaikaa menekkitiedon etsimiseen kirjoista ja kansioista, kun on käsissä valmis Kustannustieto menekkeineen. Myös määrät voi tuoda helposti sisään laskentaan. Kustannuslaskenta-ohjelma on yleisesti helpottanut toimintaamme. 

SKES

Yrityksellämme on käytössä tocoman työmaa ja tocoman aikataulu-ohjelmat. Tocoman työmaa on todella kattava ja tehokas työkalu työnjohdolle. Jo ennestään tutulla tocoman aikataululla onnistuu vaivattomasti työmaan yleisaikataulujen luominen. Molemmat ovat tehostaneet työmaan suunnittelu- ja tuotantovaihdetta. Ongelmatilanteissa olemme saaneet apua todella nopeasti.

Teemu Markkanen
Työnjohtaja
RP-Karmi Oy

RP-Karmi Oy

Meillä on Isotalolla käytössä Tocomanin ohjelmistoista Työmaa, Aikataulu, Kustannuslaskenta ja kustannusseuranta -ohjelmat. Uusi kustannusseuranta on kehittynyt hyvään suuntaan. Aikataulu on helppokäyttöinen ja hyvä suunnittelutyökalu. Yleisesti ottaen ohjelmistot ovat toimivia ja tarpeeksi helppokäyttöisiä.

Mikko Kivelä
Projektipäällikkö

Isotalo

Isotalo

Aloitetaanko keskustelu? 

Jari-Kangassalo
Jari Kangassalo
Asiakkuus-ja myyntijohtaja

Kerron mielelläni lisää Tocomanista ilmaisen tutustumispuhelun merkeissä. Lähetä soittopyyntö niin katsotaan, miten voimme olla avuksi.

Tutustu ohjelmistoratkaisuumme webinaarin kautta!

Tocoman Kokonaisratkaisu webinaari

Tässä webinaarin tallenteessa rakennusalan asiantuntijat Pasi Hakkarainen & Timo Taiponen esittelevät Tocomanin kattavan rakennusprojektien ja -prosessien hallinnointiin suunnitellun ohjelmistokokonaisuuden. 

Katso webinaari →

Rakennusalan ohjelmistoratkaisumme videolla

Katsotaan yhdessä mikä Tocomanin ohjelmistokokonaisuus
palvelee yritystäsi parhaiten!

Täytä ja lähetä lomake. Otamme yhteyttä viimeistään seuraavan työpäivän aikana!