Tocoman Rakennusalan ohjelmistot

Kokonaisratkaisu

Tämän päivän rakentaminen on projektinhallintaa vaativimmillaan. Korkean laatutason varmistaminen aikataulujen ja kustannuspaineiden ristitulessa edellyttää entistä täsmällisempää ja ajantasaisempaa informaatiota siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Tilanteet elävät, asioita tulee väistämättä myös yllätyksenä eteen.

Tocomanin rakennusalan ohjelmistot antavat kattavan, havainnollisen ja käytännön tekemistä helpottavan kokonaiskuvan rakennusprojektin etenemisestä. Niiden avulla pystyt ennakoimaan tulevaa, reagoimaan nopeasti, ja synkronoimaan eri työvaiheet.  Kaikki tämä auttaa työskentelemään ilman odottamattomia keskeytyksiä, niin aikataulujen kuin kustannusarvioidenkin puitteissa.

Helpompaa rakentamisen hallintaa

Jokainen Tocomanin ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan rakentamisen prosessin hallintaa yhtenä integroituna kokonaisuutena. Rakentamisen ohjelmistoratkaisu käsittää taloushallinnon, laskennan  ja tuotannon järjestelmät, joilla hallitset yrityksesi kokonaisuutena. Toimivuus perustuu vuosikymmenten kokemukseemme suomalaisesta rakentamisesta sekä kykyyn yhdistää se tämän päivän edistyksellisimpiin teknologioihin.

Parhaat tehot saat irti, kun käytät ohjelmistojamme yhtenä Tocoman-kokonaisratkaisuna, jossa tieto on integroitu ja liikkuu saumattomasti alusta loppuun.

Haluan kuulla lisää!

 

Nyt tarjoamme myös Admicomin rakentamisen alan tehokkaimman ja kattavimman toiminnanohjausjärjestelmän, joka yhdessä Tocomanin kanssa mahdollistaa tiedon liikkumisen tietomalleista aina laskentaan ja kirjanpitoon asti. Lue lisää yhteistyöstämme täältä.

tocoman-kustannuslaskenta

Laskenta

Tocoman Laskenta on Suomen kehittynein ja monipuolisin rakennusalan määrä- ja kustannuslaskennan työkalu, johon luottavat alan johtavat yritykset. Uuteen selainpohjaiseen Tocoman Laskenta -kokonaisuuteen kuuluvat kustannuslaskennan lisäksi

Tocoman Laskennassa voit hyödyntää laskentavaiheessa tuotettua tietoa myös tuotannossa. Kustannuslaskentaan määrätietoa sijainneittain saadaan Tocoman BIM3:sta ja Määrälaskennasta. Kustannuslaskennasta tieto siirtyy Tocoman Tuotannonsuunnitteluun, Raportointiin, Aikatauluun ja Adminettiin.

Lue lisää →

tocoman-bim3

BIM3

Tocoman BIM3 -ohjelmistoilla voit toteuttaa integroidun 5D BIM -ratkaisun vähitellen, moduuli kerrallaan.

Uusin rakennusalan BIM-ohjelmistomme on markkinoiden kattavin ja joustavin. Tocoman BIM3 helpottaa viestintää, vähentää virhemahdollisuuksia ja pitää sinut koko ajan kartalla siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka projekti etenee.

Tocoman BIM3 Moduulit:

  • BIM3 Manager
  • BIM3 Laskenta
  • BIM3 Tuotanto

Lue lisää →

tocoman-raportointi

Aikataulu

Uusittu Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen ajanhallintaa varten.

Rakentamisen aikataulu- ja projektinhallinnan ohjelmisto auttaa hallitsemaan työmaan ajankäyttöä. Se auttaa suoriutumaan jokaisesta työvaiheesta täsmällisesti ja rytmittämään tekemisen niin, että työvaiheiden välinen hukka-aika jää mahdollisimman pieneksi.

Lue lisää →

Tocoman Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu

Tocoman Tuotannonsuunnittelun avulla voit hyödyntää kustannusarviolaskennan tuottamaa tietoa rakennushankkeen tuotantosuunnitelmien laadinnassa ja näin nopeuttaa merkittävästi työmaasuunnitelmien laadintaa.

Tuotannonsuunnittelu-ohjelmiston avulla työmaahenkilöstö voi kohdistaa ja muokata kustannusarviolaskennan tietoa työmaan tavoitearvioksi.

Lue lisää →

tocoman-digitointi

Taloushallinnon integraatiot

Tocomanin ohjelmistoratkaisuun voidaan liittää kiinteästi eri taloushallinnon ohjelmistoja, joista saadaan reaaliaikaisesti muun muassa ostolaskujen ja palkanlaskennan tiedot Raportointiin.

Tocoman-Adminet integraation myötä rakennusliikkeet saavat yhä paremmin reaaliaikaisen tiedon hankkeen etenemisestä ja kustannuksista. Sähköisen tiedonsiirron ansiosta, projektin taloudellinen ohjaus ja raportointi jatkuvat saumattomasti Adminetin puolella.

Lue lisää →

Tocoman Aikataulu

Raportointi

Tocoman Raportointi on rakennusyrityksen johdon, kontrollerin, tuotantojohdon ja projektipäällikön avaintyöväline. Ohjelma tarjoaa systemaattisen ja läpinäkyvän tavan seurata projektien tilaa ja ennustetta tosiaikaisesti.

Nopea tieto muutoksista ja niiden vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin ja aikatauluihin on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää

Rakennusalan ohjelmistoratkaisumme videolla

Asiakkaidemme kommentteja

 

Meillä on käytössä BIM3 ja Kustannustieto. Määrälaskenta tietomalleista on todella helppoa ja säästää paljon aikaa verrattuna perinteiseen tasokuvista tapahtuvaan mittailuun. Määriä saa helposti ulos jo hankesuunnitteluvaiheessa / raakilesuunnitelmista. Tocoman Kustannustiedon avulla pystyy arvioimaan, että missä hintaluokissa hankkeen osalta liikutaan. 

Heidi Tiihonen
Hankekehityspäällikkö
VRP Rakennuspalvelut

VRP_hyvanrakentaja

Olemme Kustannuslaskennan avulla selkeyttäneet ja vakiinnuttaneet laskentaprosenssiamme. En joudu tuhlaamaan tehokasta työaikaa menekkitiedon etsimiseen kirjoista ja kansioista, kun on käsissä valmis Kustannustieto menekkeineen. Myös määrät voi tuoda helposti sisään laskentaan. Kustannuslaskenta-ohjelma on yleisesti helpottanut toimintaamme. 

SKES

Yrityksellämme on käytössä tocoman työmaa ja tocoman aikataulu-ohjelmat. Tocoman työmaa on todella kattava ja tehokas työkalu työnjohdolle. Jo ennestään tutulla tocoman aikataululla onnistuu vaivattomasti työmaan yleisaikataulujen luominen. Molemmat ovat tehostaneet työmaan suunnittelu- ja tuotantovaihdetta. Ongelmatilanteissa olemme saaneet apua todella nopeasti.

Teemu Markkanen
Työnjohtaja
RP-Karmi Oy

RP-Karmi Oy

Meillä on Isotalolla käytössä Tocomanin ohjelmistoista Työmaa, Aikataulu, Kustannuslaskenta ja kustannusseuranta -ohjelmat. Uusi kustannusseuranta on kehittynyt hyvään suuntaan. Aikataulu on helppokäyttöinen ja hyvä suunnittelutyökalu. Yleisesti ottaen ohjelmistot ovat toimivia ja tarpeeksi helppokäyttöisiä.

Mikko Kivelä
Projektipäällikkö

Isotalo

Isotalo

Admicom & Tocoman

A-studio-kansikuvapohja hipsulla 1200 x 628

Projektinhallintakokonaisuus rakennusalalle

Mikä tekee Admicomin ja Tocomanin järjestelmästä ylivoimaisen?
  1. Järjestelmämme toimii samalla tavalla kuin rakennusliikkeen prosessit.
  2. Tieto kulkee ohjelmasta toiseen, jolloin "Oikea tieto on oikeilla henkilöillä, oikeassa paikassa."

 

Katso video →

Admicom-Tocoman

Admicom & Tocoman

Tocomanin ohjelmat yhdessä Admicomin talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmän kanssa mahdollistavat rakentamisen hankkeiden kokonaisvaltaisen hallinnan, jossa tieto kulkee luonnosvaiheen laskelmista toteutukseen asti.Tiedon kulku läpi rakentamisen elinkaaren mahdollistaa hankkeen reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin projektin eri työvaiheissa.  


Lue lisää  →

Coflow Oy

Asiakkaamme Coflow Oy

Vähähiilisempää rakentamista tavoitteleva COfLOW Oy hyödyntää Tocomanin kustannuslaskennan, aikataulun sekä raportoinnin ja työmaan ohjelmistoja rakennusliikkeensä päivittäiseen pyörittämiseen. COfLOW etsi ratkaisua, jossa ohjelmistot integroituvat toisiinsa ja tieto liikkuu sujuvasti näiden välillä.Katso video

 

 

 

Aloitetaanko keskustelu? 

Jari Kangassalo
Jari Kangassalo
Asiakkuus-ja myyntijohtaja

Kerron mielelläni lisää ohjelmistoistamme tutustumispuhelun merkeissä. Täytä yhteystietosi lomakkeeseen, niin olen yhteydessä.