K-S Mestarityö Oy hankki nykyaikaiset työkalut laskentaan ja aikataulutukseen

K-S Mestarityö Oy

K-S Mestarityö Oy on varmistanut toimintansa tehokkuuden Admicomin nykyaikaisilla ohjelmistoratkaisuilla, joista yrityksessä hyödynnetään Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää sekä Tocoman Laskentaa ja Aikataulua. Niiden avulla varmistetaan tarkka kustannuslaskenta, työmaiden oikea-aikainen läpivienti sekä tehokas projektien hallinta. 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä K-S Mestarityö on pääasiassa Jyväskylän seudulla toimiva rakennusliike, joka palvelee asiakkaitaan monipuolisesti erilaisissa rakentamisen tarpeissa. Nykyään 30-40 henkilöä työllistävä ja 8-9 miljoonan liikevaihdon tuottava yritys on rakentanut kasvunsa monipuolisuuden varaan.

K-S-Mestarityö - Tero Saikkonen - 600px

Emme ole erikoistuneet mihinkään yhteen asiaan, vaan meiltä löytyy vahvaa osaamista palvella asiakkaita aika laajalla skaalalla. Pystymme tarjoamaan töitä niin maaurakointiin kuin uudis- ja korjausrakentamiseen. Erikoisosaamistamme on myös KVR-hallien toteuttaminen, missä olemme saavuttanut korkean asiakastyytyväisyyden, toimitusjohtaja Tero Saikkonen kuvailee.

K-S Mestarityöllä ohjelmistoasioiden miettiminen tuli ajankohtaiseksi pari vuotta sitten. Yrityksessä havahduttiin siihen, että silloisilla ratkaisuilla johdon aikaa kului ihan liikaa toimistorutiinien hoitamiseen, kuten tietojen koostamiseen laskutusta ja seurantaa varten. Adminet valikoitui yrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi muiden yrittäjien suositusten perusteella.

Modernia projektien kustannuslaskentaa ja aikataulutusta Tocoman Laskennalla ja Aikataululla

Adminetin jälkeen yrityksessä on ryhdytty hyödyntämään myös muita Admicomin ohjelmistoperheen ratkaisuita. Helmikuussa 2022 otettiin käyttöön Tocoman Laskenta ja saman vuoden lopulla myös Tocoman Aikataulu, joista saatiin nykyaikaiset ratkaisut projektien kustannuslaskentaan ja aikataulutukseen.

Aiemmin kustannuslaskentaa ja aikataulutusta hoidettiin enemmän sellaisella kynä ja paperi -meiningillä, joten nämä olivat ammattimaiset työkalut, jotka meiltä vielä puuttuivat. Tocoman Laskenta meillä on jo täysipäiväisesti käytössä ja homma on lähtenyt pyörimään hyvin. Myös Aikataulusta on hyvät kokemukset lyhyestä käyttökokemuksesta huolimatta, ja sitä pyritään hyödyntämään jatkossa mahdollisimman paljon.

K-S Mestarityön laskennan tarpeisiin hankittu Tocoman Laskenta on selainpohjainen laskentaohjelmisto, joka sisältää markkinoiden ainoana ohjelmistona toiminnot myös määrä- ja kustannuslaskentaan. Saikkosen mukaan ohjelmiston joustavuus ja monipuolisuus ovat ominaisuuksia, jotka palvelevat yrityksen tarpeita.

Ohjelmistosta löytyy valmiina lähes kaikki meidän tarvitsemat suoritteet ja panokset, mutta tarvittaessa niitä voi myös muokata. Toteutamme paljon erilaisia hankkeita, joten meille on tärkeää, että laskenta myös mukautuu erilaisiin tarpeisiin. Vielä kun laskentahistoriaa alkaa kertyä, pystymme entistä paremmin peilaamaan uusia laskelmia siihen, kuinka aiemmat laskelmat on rakennettu.

Admicomin asiakkaiden käyttöön julkaistaan maaliskuun 2023 aikana myös Adminetin ja Tocoman Laskennan välinen tavoitearviointegraatio, jonka avulla oikea suorite- ja panostason laskentatieto tulee hyödynnettäväksi Adminetin projektinseurantaan. Tulevaa uudistusta Saikkonen odottaa mielenkiinnolla, sillä sen jälkeen omaa toimintaa päästään kehittämään vieläkin tarkemmin.

Adminetin ja Tocoman Laskennan välinen integraatio on erinomainen työkalu siihen, että pystymme peilaamaan tarkasti alkuperäistä laskentatietoa työmaan oikeaan käyttäytymiseen ja seuraamaan, mille suoritteille ja panoksille onnistumiset tulevat. Kun näemme omat osaamisemme ja vahvuusalueemme entistä tarkemmin, voimme myös vetää johtopäätöksiä siitä, mihin työvaiheisiin meidän kannattaa jatkossa itse panostaa ja mihin kenties ei.

Laskennasta voitetut työmaat siirtyvät suunnitteluun Tocoman Aikatauluun, jota hyödyntämällä pystytään varmistamaan työmaiden sujuva eteneminen.

Onhan se vähän eri asia hyödyntää nykyaikaisen aikatauluohjelmiston paikka-aikakaavioita, kuin koittaa rakentaa niitä Excelissä. Työmaiden aikataulut tuntuvat jatkuvasti vain kiristyvän, joten toimiva aikatauluohjelmisto on tarpeellinen helpottamaan työnsuunnittelua ja aikataulutusta. Kun on monia osapuolia, sen avulla saadaan kaikille jakoon selkeät aikataulut. Ennakkosuunnittelu helpottuu huomattavasti, kun kaikilla on tieto siitä, mitä ollaan tekemässä.

K-S Mestarityö - logo

K-S Mestarityön asiakastarina on julkaistu Admicom-konsernin asiakaslehdessä Rakentamisen & Talotekniikan Maailma 1/2023. Yrityksen taustoista sekä saavutetuista hyödyistä voit lukea lisää alkuperäisestä artikkelista.

Jatke x tocoman

Tocoman on Jatke-konsernin käytössä urakoiden projektinjohdossa

Olen käyttänyt Tocomania noin 15 vuotta, eikä sitä ihan nykyisiin muihin ohjelmistoihin pysty vertaamaan. Aiempi ratkaisu, millä olen tehnyt laskentaa silloin monta vuotta sitten, oli koneelle asennettava ohjelma. Se oli vähän kuin Excel. Tocoman sen sijaan on selainpohjainen moniajo-ohjelma, jota useampi pystyy käyttämään samaan aikaan, joten ei näitä voi oikein verrata keskenään. Olen tästä Tocomanista tykännyt, en sitä muuten käyttäisi.

Lue asiakastarina