Tocoman Aikataulu - Pysy tahdissa. Pysy aikataulussa.

Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen ajoituksen suunnittelua ja ajanhallintaa varten.

Tocoman Aikataulu auttaa suunnittelemaan projektin ajoituksen helposti niin että jokaisesta työvaiheesta suoriudutaan täsmällisesti ja rytmittämään tekemisen niin, että työvaiheiden välinen hukka-aika jää mahdollisimman pieneksi.

Tilaa demovideo

KÄYTTÄJÄÄ

Demovideo | Rakentamisen aikataulu- ja projektinhallintaohjelma 

Katso 15 minuutin demovideo ja selvitä hetkessä onko Tocoman Aikataulu se oikea projektinhallintatyökalu sinun yrityksesi tarpeisiin. Täytä ja lähetä lomake niin lähetämme videolinkin sähköpostiisi.

KOKEILE VELOITUKSETTA!

Tutustu Tocoman Aikataulu -ohjelmiston mahdollisuuksiin – tilaa tunnukset kahden viikon veloituksettomaan koekäyttöön.

Huom. Koekäyttötunnukset ovat demoympäristöömme ja eivät sisällä tallennusta. Tulostuksessa näkyy vesileima.

Tocoman | Työmaa-aikataulun rakentaminen laskennan pohjalta webinaarin tallenne

Webinaarin tallenne | Työmaa-aikataulun rakentaminen laskennan tietojen pohjalta

Webinaarissa kouluttajamme Oskari käy läpi aikataulun tekemisen Tocoman määrä- ja kustannuslaskentaohjelman tietojen perusteella, käyttäen projektinhallintatyökalua Tocoman Aikataulua sekä Tocoman Tuotannonsuunnittelua. Näytämme myös, mitä tietoja kustannuslaskennasta aikatauluun voidaan tuoda ja mitä asioita siirrossa tulisi huomioida.

Lue lisää ja katso webinaarin tallenne →

Tocoman Aikataulun keskeiset ominaisuudet

Tocoman Aikataulu - Janakaavio

Janakaavio

Janakaavio eli GANTT-kaavio on yleisin rakennusaikataulun esitysmuoto. Janakaavio esittää projektin ja sen työvaiheiden edistymisen selkeästi suhteessa aikaan.

Janakaavion avulla on helppo hahmottaa rakentamisen työvaiheiden kestot ja toteutusjärjestys. Se kertoo myös selkeästi, miten hyvin työvaiheet pysyvät aikataulussa.

Toocman Aikataulu - Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio esittää eri tehtävät suhteessa sijaintiin ja aikaan ns. vinoviiva-aikatauluna.

Paikka-aikakaaviota on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1929 Empire State Buildingin rakentamisessa. Suomessa käyttö aloitettiin 1980-luvulla.

Tocoman Aikataulu - tahtiaikataulu

Tahtiaikataulu - uusi

Tocoman Aikataulun tahtiaikatuotanto-ominaisuus mahdollistaa yksittäisten työvaiheiden keston kuvaamisen virtausperiaatteella. Tämän ansiosta eri vaiheet pystytään synkronoimaan keskenään niin, että ne seuraavat välittömästi toisiaan.

Uudet ominaisuudet:

  • Tehtävien jakaminen lohkoihin
  • Hukan ja tahdistuksen tarkastelu
  • Tehtävien tahdistus

Katso Tahtiaikataulu webinaari

Tocoman Aikataulu - Seuranta

Seuranta

Seurannan työkalu on valvontamatriisi, jolla voit tarkastella kahta käsitettä ja niiden muodostamaa matriisia taulukkomuotoisesti.

Voit summata matriisin mistä tahansa ohjelman numeerisesta tiedosta.

Tocoman Aikataulu - Resurssit

Resurssit

Voit määrittää eri töille erilaisia resursseja sekä tarkastella toteutuneita tuntimääriä ja menekkejä.  Saat resursseista myös havainnollisen resurssikuvaajan.

Tocoman Aikataulu - Mallit

Mallit

Ohjelmistoon on mahdollista luoda omia aikataulupohjia, joita voidaan käyttää seuraavissa projekteissa. Näin aikataulua ei tarvitse luoda aina tyhjästä rakennushankkeen alussa. 

Tocoman Aikataulu - Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput muistuttavat tehtävistä rakennushankkeen eri vaiheissa. Muistutuksia on helppo lisätä projektin eri vaiheisiin. 

Muistilappuesimerkkejä näet kuvassa keltaisella ja vihreällä.

Tocoman Aikataulu - Kuvaajat

Kuvaajat

Kuvaaja havainnollistaa numeerista tietoa. Komponentteja voi tarkastella yhteenlaskettuna, kumulatiivisesti, rinnakkain ja päällekkäin. Ohjelmiston kuvaajia ovat mm. resurssikuormituskuvaaja ja kustannuskertymäkuvaaja.

Tocoman Aikataulu Ratu-tieto

RATU-tiedot

Eri töiden ja työvaiheiden RATU-tiedot löytyvät yhdellä klikkauksella. Tämä kertoo eri vaiheiden resurssitarpeet selkeästi ja havainnollisesti.

RATU-tietoja voi hyödyntää aikataulutuksessa sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa.

Varaa soittoaika Jannen kalenterista.

 

Kerron mielelläni lisää Tocomanin rakentamisen ohjelmistoratkaisuista. Varaa soittoaika kalenteristani niin katsotaan, miten voimme olla avuksi.

Janne Lehtovaara
Janne Lehtovaara
Myyntipäällikkö
020 742 0222
Rakentamisen aikatauluhallinnan opas

Tehokasta rakentamisen aikataulu- ja projektinhallintaa | Opas

Tästä oppaasta löydät kaikki oleelliset tiedot Tocoman Aikataulun helppokäyttöisistä rakennushankkeiden ajoituksen suunnittelun työkaluista.

Lue ilmainen opas →
Tocoman Aikataulu

Tutustu Tocoman Aikataulun ominaisuuksiin sisältöjemme kautta!

Blogi | Miten työmaan luotettava raportointi rakennetaan?

Työmaan raportti kootaan monesta eri tietolähteestä. Se sisältää toteutuneet ja ennustetut kustannukset ja tulot sekä lisä- ja muutostöihin, aikatauluun, työturvallisuuteen ja laatuun liittyvää tietoa. Lue lisää luotettavan raportoinnin edellytyksistä blogistamme.

Lue blogi →

Video | Tocoman Aikataulu -Käyttöliittymän Esittely

Tässä lyhyessä videossa näet Tocoman Aikataulun käyttöliittymän ja miten ohjelmisto auttaa projektien ajallisessa hallinnassa.

Katso video →

Webinaari | Tocoman Aikataulu

Tocoman Aikataulu tarjoaa aikataulun tekijöille markkinoiden parhaan ja käyttäjäystävällisimmän aikatauluohjelman. Webinaarissa Tocomanin valmentaja, Oskari Väänänen, esittelee Tocoman Aikataulun päätoimintoja ja antaa vinkkejä yleisaikataulun tekemiseen.

Katso nauhoite →

Blogi | Johdatko sinä rakennushankettasi - vai johtavatko resurssit sinua?

Tutkimusten mukaan jopa 40-60% työmaiden työajasta käytetään arvoa tuottamattomaan työhön eli toisin sanoen se on tehotonta. Lue valmentajamme Oskari Väänäsen blogista vinkit, joilla viilaat virtausta resurssitehokuuden sijaan.

Lue blogi →

6 syytä vaihtaa Tocoman Aikatauluun

Tocoman Aikataulua on kehitetty periaatteella, että käyttäjät voivat itse päättää millä tasolla ja missä näkymässä he haluavat aikataulunsa tehdä.

Tässä blogissa valmentajamme Oskari Väänänen käy läpi 6 syytä, miksi asiakkaamme ovat valinneet kyseisen ohjelman ja miksi Tocoman Aikataulu on Suomen suosituin aikatauluohjelma.

Lue blogi →

Webinaari | Aikataulu ja Kustannuslaskenta

Tässä webinaarissa valmentajamme Oskari Väänänen käy läpi aikataulun tekemisen Tocoman Kustannuslaskennan tietojen perusteella, käyttäen Tocoman Tuotannonsuunnittelua. Näytämme myös, mitä tietoja Kustannuslaskennasta aikatauluun voidaan tuoda ja mitä asioita siirrossa tulisi huomioida.

Katso nauhoite →

Opas | Rakentamisen ajanhallintaa ja aikatauluhallintaa

Etsitkö monipuolista rakentamisen aikataulu- ja projektinhallintaohjelmistoa?  Tutustu Tocoman Aikataulun toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin helposti tämän oppaan avulla. 

Lataa ilmainen opas →

6 syytä valita Tocoman Aikataulu 

Ohjelmisto on käyttäjäystävällinen

Rakentamisen aikataulua tehtäessä käyttäjä saa itse päättää millä tarkkuudella ja mille näkymälle aikataulun haluaa rakentaa. Aikataulua voi aina muokata käyttötarkoituksen mukaan. Käyttäjätasot mukauttavat ohjelman toimintoja käyttäjän osaamisen ja tarpeiden mukaan. 

3 eri tapaa tehdä aikataulu

Tocoman Aikataulussa luot aikatauluja useilla eri tavoilla eri käyttötarkoitusten ja käyttäjien mukaan. Aikataulun voi rakentaa ilman aikaisempaa pohjatietoa tai esimerkiksi hyödyntämällä kustannuslaskennasta saatuja tietoja. Myös Excel-taulukosta kopioiminen ja manuaalinen tiedonsyöttö ovat toimivia ratkaisuja aikataulua luotaessa. 

Janakaavio, paikka-aikakaavio & tahtiaikataulu 

Voit yhdellä istunnolla tehdä kaikki eri aikataulutyypit, käyttäen eri näkymiä omien tarpeiden mukaan. Näin tehtäviä muokatessa muutokset tapahtuvat välittömästi muissakin näkymissä. Yleisaikataulun tekemisen voi esimerkiksi aloittaa janakaaviosta ja myöhemmin syöttää lisätietoja tarkempaa aikataulun tarkastelua varten.

Jokaiselle tekijälle ja projektille sopivat seurantatavat

Toteuman seurantaa voi suorittaa useilla eri tavoilla, jolloin jokaiselle aikataululle ja aikataulun käyttäjälle löytyy itselle sopiva tapa tehdä seurantaa. Suunnitelmien seurannan lisäksi ohjelmassa on näkymä tavoitteen seurantaa varten. 

Resurssointi ja tieto kustannuksista lisäävät mahdollisuuksia ja detaljitason tietoa

Resurssointi aikataulun tekovaiheessa tuo jo alkuvaiheessa, sekä valmiissa aikataulussa, lisätietoa käyttäjälle. Tehtäville voidaan syöttää kustannuksia ja tuloja, jolloin saadaan myös tehtävien ja työmaan talouteen liittyvää tietoa. Kustannuslaskennasta tuotavaa tietoa ja RATU.net-liitännäistä käyttämällä aikatauluun saadaan jo valmiiksi resurssit, mutta niidenkin jalostaminen on mahdollista omaa tekemistä vastaavaksi.

Monipuoliset toiminnallisuudet

Aikataulu-ohjelmaa enemmän käyttävät arvostavat sen helppoa räätälöitävyyttä omaan tarpeeseen sopivaksi sekä ohjelman monikäyttöisyyttä eri tyyppisiä aikatauluja tehtäessä. Myös tietojen siirto ohjelmasta toiseen on todella helppoa, ja avoimuus muihin ohjelmiin mahdollistaa eri aikataulujen luonnin sujuvasti. Tocoman Aikataululla luot aikatauluja kaikkiin eri projektin vaiheisiin ja yhdistät projektisi yhteen helposti hallittavaan näkymään. 

Katsotaan yhdessä, miten Tocoman Aikataulu auttaa hallitsemaan rakennushankkeita.

Täytä ja lähetä lomake. Otamme yhteyttä viimeistään seuraavan työpäivän aikana!