Tocoman Aikataulu - Pysy tahdissa. Pysy aikataulussa.

Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen ajoituksen suunnittelua ja ajanhallintaa varten. Nyt tämä Suomen suosituin rakennustyömaan aikatauluhallinnan ohjelmisto on päivitetty ja uutuutena mukana myös Tahtiaikataulu

Tocoman Aikataulu auttaa suunnittelemaan projektin ajoituksen helposti niin että jokaisesta työvaiheesta suoriudutaan täsmällisesti ja rytmittämään tekemisen niin, että työvaiheiden välinen hukka-aika jää mahdollisimman pieneksi.

KÄYTTÄJÄÄ

Tocoman Aikataulu opas | Työkalu rakentamisen projektinhallintaan ja ajoitukseen

Lue läpi ilmainen oppaamme, ja selvitä hetkessä onko Tocoman Aikataulu se oikea projektinhallintatyökalu sinun yrityksesi tarpeisiin. 

Tocoman Aikataulun keskeiset ominaisuudet

Tocoman Aikataulu - Janakaavio

Janakaavio

Janakaavio eli GANTT-kaavio on yleisin rakennusaikataulun esitysmuoto. Janakaavio esittää projektin ja sen työvaiheet selkeästi suhteessa aikaan.

Janakaavion avulla on helppo hahmottaa rakentamisen työvaiheiden kestot ja toteutusjärjestys. Se kertoo myös selkeästi työvaiheiden määrät, työsaavutukset ja sijainnit.

Toocman Aikataulu - Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio esittää eri tehtävät suhteessa sijaintiin ja aikaan ns. vinoviiva-aikatauluna. Tocoman Aikataulussa paikka-aikakaavio saadaan muodostettua helposti janakaavion pohjalta.

Paikka-aikakaaviota on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1929 Empire State Buildingin rakentamisessa. Suomessa käyttö aloitettiin 1980-luvulla.

Tocoman Aikataulu - tahtiaikataulu

Tahtiaikataulu 

Tocoman Aikataulun tahtiaikatuotanto-ominaisuus mahdollistaa yksittäisten työvaiheiden keston kuvaamisen virtausperiaatteella. Tämän ansiosta eri vaiheet pystytään synkronoimaan keskenään niin, että ne seuraavat välittömästi toisiaan.

Katso Tahtiaikataulu webinaari

Tocoman Aikataulu - Seuranta

Seuranta

Tocoman Aikataulussa seurannan työkaluja on useita. Käytetyin seurannan työkalu on jana- ja paikka-aikakaaviossa suoritettava seuranta, jonka avulla voidaan nähdä pysyvätkö tehtävät aikataulussa. 

Perinteisien seuranta työkalujen lisäksi on valvontamatriisi, jolla voit tarkastella kahta käsitettä ja niiden muodostamaa matriisia taulukkomuotoisesti. Voit luoda matriisin mistä tahansa ohjelman numeerisesta tiedosta.

Tocoman Aikataulu - Resurssit

Resurssit

Voit määrittää eri töille erilaisia resursseja sekä tarkastella toteutuneita tuntimääriä ja menekkejä.  Saat resursseista myös havainnollisen resurssikuvaajan.

Tocoman Aikataulu - Mallit

Mallit

Ohjelmistoon on mahdollista luoda omia aikataulupohjia, joita voidaan käyttää seuraavissa projekteissa. Näin aikataulua ei tarvitse luoda aina tyhjästä rakennushankkeen alussa. 

Tocoman Aikataulu - Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput

Älykkäät muistilaput muistuttavat tehtävistä rakennushankkeen eri vaiheissa. Muistutuksia on helppo lisätä projektin eri vaiheisiin. 

Muistilappuesimerkkejä näet kuvassa keltaisella ja vihreällä.

Tocoman Aikataulu - Kuvaajat

Kuvaajat

Kuvaaja havainnollistaa numeerista tietoa. Komponentteja voi tarkastella yhteenlaskettuna, kumulatiivisesti, rinnakkain ja päällekkäin. Ohjelmiston kuvaajia ovat mm. resurssikuormituskuvaaja ja kustannuskertymäkuvaaja.

Tocoman Aikataulu Ratu-tieto

RATU-tiedot

Eri töiden ja työvaiheiden RATU-tiedot löytyvät yhdellä klikkauksella. Tämä kertoo eri vaiheiden resurssitarpeet selkeästi ja havainnollisesti.

RATU-tietoja voi hyödyntää aikataulutuksessa sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa.

Kokeile ohjelmistoa ilmaiseksi!

Oletko jo valmis käytännössä kokeilemaan aikatauluohjelmistoa? Tilaa tunnukset kahden viikon ilmaiseen koekäyttöön ja tutustu Tocoman Aikataulun mahdollisuuksiin.

Aloita koekäyttö nyt

Miksi sinun tulisi valita Tocoman Aikataulu?

Ohjelmisto on käyttäjäystävällinen

Rakentamisen aikataulua tehtäessä käyttäjä saa itse päättää millä tarkkuudella ja mille näkymälle aikataulun haluaa rakentaa. Aikataulua voi aina muokata käyttötarkoituksen mukaan. Käyttäjätasot mukauttavat ohjelman toimintoja käyttäjän osaamisen ja tarpeiden mukaan. 

3 eri tapaa tehdä aikataulu

Tocoman Aikataulussa luot aikatauluja useilla eri tavoilla eri käyttötarkoitusten ja käyttäjien mukaan. Aikataulun voi rakentaa ilman aikaisempaa pohjatietoa tai esimerkiksi hyödyntämällä kustannuslaskennasta saatuja tietoja. Myös Excel-taulukosta kopioiminen ja manuaalinen tiedonsyöttö ovat toimivia ratkaisuja aikataulua luotaessa. 

Janakaavio, paikka-aikakaavio & tahtiaikataulu 

Voit yhdellä istunnolla tehdä kaikki eri aikataulutyypit, käyttäen eri näkymiä omien tarpeiden mukaan. Näin tehtäviä muokatessa muutokset tapahtuvat välittömästi muissakin näkymissä. Yleisaikataulun tekemisen voi esimerkiksi aloittaa janakaaviosta ja myöhemmin syöttää lisätietoja tarkempaa aikataulun tarkastelua varten.

Jokaiselle tekijälle ja projektille sopivat seurantatavat

Toteuman seurantaa voi suorittaa useilla eri tavoilla, jolloin jokaiselle aikataululle ja aikataulun käyttäjälle löytyy itselle sopiva tapa tehdä seurantaa. Suunnitelmien seurannan lisäksi ohjelmassa on näkymä tavoitteen seurantaa varten. 

Resurssointi ja tieto kustannuksista lisäävät mahdollisuuksia ja detaljitason tietoa

Resurssointi aikataulun tekovaiheessa tuo jo alkuvaiheessa, sekä valmiissa aikataulussa, lisätietoa käyttäjälle. Tehtäville voidaan syöttää kustannuksia ja tuloja, jolloin saadaan myös tehtävien ja työmaan talouteen liittyvää tietoa. Kustannuslaskennasta tuotavaa tietoa ja RATU.net-liitännäistä käyttämällä aikatauluun saadaan jo valmiiksi resurssit, mutta niidenkin jalostaminen on mahdollista omaa tekemistä vastaavaksi.

Monipuoliset toiminnallisuudet

Aikataulu-ohjelmaa enemmän käyttävät arvostavat sen helppoa räätälöitävyyttä omaan tarpeeseen sopivaksi sekä ohjelman monikäyttöisyyttä eri tyyppisiä aikatauluja tehtäessä. Myös tietojen siirto ohjelmasta toiseen on todella helppoa, ja avoimuus muihin ohjelmiin mahdollistaa eri aikataulujen luonnin sujuvasti. Tocoman Aikataululla luot aikatauluja kaikkiin eri projektin vaiheisiin ja yhdistät projektisi yhteen helposti hallittavaan näkymään. 

Katsotaan yhdessä, miten Tocoman Aikataulu auttaa hallitsemaan rakennushankkeita.

Täytä ja lähetä lomake. Otamme yhteyttä viimeistään seuraavan työpäivän aikana!

Kerromme mielellämme lisää Tocomanin rakentamisen aikataulutuksen ja projektinhallinnan ratkaisuista. Täytä yhteystietosi lomakkeeseen niin katsotaan, miten voimme olla avuksi.

Janne-Lehtovaara-pyöreä
Janne Lehtovaara
Myyntijohtaja
020 742 0222